Mirosława Wójcicka
Kancelaria Komornicza w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27/7

Wykaz terytorialny
Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Dokumenty do pobrania
 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o alimenty
Wniosek egzekucyjny KM
Oświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych
Oświadczenie Nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych przez rolnika indywidualnego
Zaświadcznie o zameldowaniu
Wniosek o wydanie zaświadczenia (ALIMENTY)

© by Komornik Sądowy Wadowice 2009